Vad är Liberal Praktik och vem står bakom den?

 

De första liberala praktikanterna åkte iväg år 2006, och under de senaste tio åren har Liberal Praktik vuxit från tre praktikanter till 13 praktikanter årligen. Samtidigt har praktikplatserna ökat från två till sju. Först hade vi platser endast i London och Bryssel. Efter flera års lyckat samarbete har Liberal Praktik också lyckats knyta kontakter till Washington DC och Kapstaden. Därför har vi numera praktikplatser på tre kontinenter. Vårt mål är fortfarande det samma: att erbjuda högklassiga praktikplatser till ambitiösa liberala finländska studerande.

Liberal Praktik söker hela tiden efter nya samarbetspartners och vi utvärderar regelbundet våra existerande platser för att se till att de uppfyller våra krav. Vi samlar in omfattande feedback från varje praktikant för att ytterligare kunna utveckla verksamheten i framtiden.  

Till praktiken hör även en praktikantträff där vi går igenom feedback och erfarenheter tillsammans med andra praktikanter.

Liberal Praktik har också en frodande alumniverksamhet. Efter din tid utomlands får du inbjudningar till evenemang, tillställningar och studiebesök som vi ordnar för alla våra tidigare praktikanter. 

Liberal Praktik är ett program under Svenska Bildningsförbundet och det finansieras av Svenska Kulturfonden. Vår uppgift är att ge personer erfarenheter av internationellt politiskt arbete inom olika liberala forum. Varje praktikplats har sin egen prägel, och ger praktikanten värdefulla erfarenheter och unik insyn i politiska processer.

Årligen ges 11-13 personer möjlighet att göra praktik på olika instanser kopplade till politik. Det finns sammanlagt sju olika praktikplatser i fem olika städer. Praktikperioderna är 5-6 månader långa. Ansökningsperioden är en gång i året, i början av hösten.