Liberal Praktik 2022 ansökan är öppen fram till 5.6.2022! 

Ett internationellt praktikprogram för ambitiösa finländare

 

Vill du göra praktik i London, Bryssel eller Kapstaden eller Washington DC?

Liberal praktik söker praktikanter till våra samarbetspartners kontor i dessa städer omgående, nu har du möjlighet att söka praktik till hösten 2022 och våren 2023. (på grund av pandemin kommer flera platser för våren 2023 att öppnas för ansökan först i ett senare skede) 

Eurpaparlamentariker Nils Torvalds Stab i Bryssel (5 månader, Hösten 2022: 05.09.2022-05.02.2023

Våren 2023: 01.02.2023-30.06.2023

Liberal Internationals (LI) kontor i London (5 månader, Hösten 2022: 5.9.2022-5.2.2023 Våren 2023: 1.2.2023-30.6.2023 )

Democratic Alliance’s (DA) partikansli i Kapstaden (6 månader, Hösten 2022 börjandes 8.8.2022, eller enligt överenskommelse. Våren 2023 1.2.2023-1.8.2023 )

Center for Strategic and International Studies (CSIS) i Washington DC (5 månader, 12.9.2022-12.2.2023)  

 

Liberal Praktik är ett program under Svenska Bildningsförbundet, och det finansieras av Svenska Kulturfonden. Vår uppgift är att ge personer erfarenheter av internationellt politiskt arbete inom olika liberala forum. Varje praktikplats har sin egen prägel, och ger praktikanten värdefulla erfarenheter och unik insyn i politiska processer.

 

Vem är europaparlamentariker Nils Torvalds?

 

Nils Torvalds är just nu ordinarie medlem i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet samt budgetutskottet och så är han suppleant i utskottet för industrifrågor, forskning och energi. De här tre utskotten anses höra till några av de viktigaste i parlamentet.

I miljöutskottet är Nils dessutom koordinator för vår liberala politiska grupp Renew Europe. Det här betyder att det är hans uppgift att samordna de olika parlamentarikernas åsikter och driva det dagliga politiska arbetet framåt.

Vilka är praktikantens uppgifter och vilka erfarenheter ger praktiken?

Praktiken i Europaparlamentariker Nils Torvalds stab är mycket mångsidig. I praktikens uppgifter ingår bl.a. att hjälpa till i bevakningen av olika utskotts, intergruppers och delegationers arbete. Praktikanten får också skriva utkast till artiklar, utkast till pressmeddelanden, handha nyhetsbrev och bistå vid uppdatering av hemsidan samt social media. Praktikanten har också en viktig uppgift i kommunikationen utåt från kansliet och att förbereda svar på olika brev som kommer till Europaparlamentarikern.

Vid sidan av arbetet på kontoret ges möjlighet att delta i många intressanta möten som ordnas i parlamentet eller i Bryssel så att man får en heltäckande insyn i hur arbetet fungerar. Då Europaparlamentets sessionsplats är i Strasbourg, där man sammanträder 12 veckor per år, så kommer praktikanten (beroende på coronaläget) ges möjlighet att följa med på en eller ett par sessionsveckor. Praktikanten jobbar i ett dynamiskt team med fyra medarbetare i Bryssel och en i Finland. Att kunna hålla många bollar i luften och jobba i ett högt tempo är inte till nackdel. Arbetsdagarna kan ibland bli långa, men det kompenseras av roliga och intressanta arbetsuppgifter och andra möjligheter. Praktikperioden ger en djupare insyn i arbetet i Europaparlamentet och beslutsfattandet i Europa.

Vi söker dig som är kommunikativ; du klarar sociala medier på tre språk (svenska, finska, engelska), god stilistisk förmåga och är samarbetsvillig, har humor och ej rädd för att ta egna initiativ.

Vilket är stipendiets storlek?
Stipendiets storlek är 1 500 euro per månad. Praktikanten står själv för resekostnader och ordnande av bostad.

 

Vad är Liberal International?

 

Liberal International (LI) är världsorganisationen för liberala och progressiva demokratiska politiska partier. LIs medlemmar är politiska partier, internationella organisationer, think tanks och individer. Det bestående sekretariatet i London är ett team på 6 personer. LI ordnar flera evenemang under året och har två kommittéer med fokus på mänskliga rättigheter och klimatförändring.

Vilka är praktikantens uppgifter och vilka erfarenheter ger praktiken?

Praktikanten jobbar i LIs sekretariat främst med deras Human Rights Committee men också med sekretariatets dagliga arbete såsom koordinering av möten, resor och besök. Praktikantens uppgifter varierar men inkluderar allting från att skriva rapporter om politiska situationer i olika länder, delta på internationella konferenser, hjälpandet av att planera internationella evenemang, korrespondens med parlamentariker och researcharbete för Human Rights Committee.

Praktikanten får en förståelse för olika ideologier inom internationella relationer (med fokus på liberalism), erfarenhet av att jobba i en internationell miljö, en insyn i det Brittiska livet och en förståelse för arbete gällande mänskliga rättigheter. Teamet i sekretariatet är litet vilket gör att praktikanten får ansvar och erfarenhet av flera aspekter på LI.Praktikanten förväntas ha ett intresse för politik och mänskliga rättigheter.

LIs Human Rights Committee består av parlamentariker och experter från 17 olika länder. Kommittén finns till för att främja mänskliga rättigheter runt om i världen och jobbar med flera olika projekt.

Vilket är stipendiets storlek?
Stipendiets storlek är 1 700 euro per månad. Praktikanten står själv för resekostnader och ordnande av bostad.

 

Vad är Democratic Alliance?

 

Democratic Alliance (DA) är Sydafrikas liberala parti och det officiella oppositionspartiet i Sydafrikas parlament. I senaste val 2014 fick partiet 89 av 400 platser i parlamentet. Partiet leds av Mmusi Maimane sedan maj 2015. Partiet fick över 50 % av rösterna i Kapstaden, där man har sitt starkaste fäste och har partiets huvudkontor. Partiets slogan är One Nation – One Future och är en förkämpe för öppenhet, transparens och anti-korruption i Sydafrika. Partiet hör till den globala paraplyorganisationen Liberal International, dit också bl.a. Svenska folkpartiet hör. År 2021 ordnas nästa val där DA har möjligheter att även bli det största partiet i Sydafrika.

Vilka är praktikantens uppgifter och vilka erfarenheter ger praktiken?

Praktikanten jobbar i partiets internationella sekretariat i partiets högkvarter i Kapstaden. Praktikanten jobbar med aktuella projekt i organisationen och deltar i ordnande av seminarier, evenemang och kampanjer. Praktikanten deltar också i det internationella arbetet och är med och koordinerar kontakterna till internationella samarbetsorganisationer. Praktikanten har också stora möjligheter att bekanta sig med afrikansk politik och praktiken ger en insyn i det afrikanska samhället. Praktikanten kommer att arbeta med de förberedelserna med kommande valet i 2021.

Vilket är stipendiets storlek?


Stipendiets storlek är 1 400 euro per månad. Praktikanten står själv för resekostnader och ordnande av bostad. 

 

Vad är CSIS? 

 

Center for Strategic and International Studies är en av världens mest välrenommerade tankesmedjor med fokus på internationell politik. Med sina drygt 200 anställda och flera avdelningar är praktikplatsen en perfekt plats för den som är utrikespolitiskt intresserad, och för den som gärna fördjupar sig. Flera högsatta politiker och diplomater har börjat som praktikanter vid CSIS. Till exempel svenska EU-kommissionär Cecilia Malmström jobbade som praktikant vid CSIS vid slutet av 80-talet. Tankesmedjan är partipolitiskt obunden eller ”non-partisan” som de kallar oberoende tankesmedjor i Washington DC.

Vilka är praktikantens uppgifter och vilka erfarenheter ger praktiken?
Praktikanten jobbar vid tankesmedjans Europaavdelning med aktuella projekt och deltar i det dagliga arbetet. Arbetsuppgifterna innebär både att vara med och organisera evenemang, forska och göra research, samt att sitta med på möten och vara tankesmedjans ögon och öron på olika program som ordnas av andra organisationer. Praktikplatsen liknar till karaktären mycket den andra praktikplatsen Liberal Praktik ordnar vid Foreign Policy Institute – SAIS i Washington. Praktikanten kommer jobba med projekt där man har nytta av ett studiefokus som tangerar: ekonomi, juridik, miljö, statsvetenskap eller andra samhällsfrågor. Praktiken ger utmärkta möjligheter att fördjupa sig i global politik och ta en del av alla händelser i Washington som ordnas av olika organisationer eller ambassader. Praktikanten kommer också få en chans att delta i det program som ordnas i CSIS ledarskapsakademi: Abshire-Inamore Leadership Academy (AILA). Praktiken är en mycket värdefull merit för framtiden, både för en karriär inom diplomati eller internationella relationer.

Praktikanten förväntas ha tillfredställande kunskaper i amerikansk politik och säkerhetspolitik. Flexibilitet, proaktivitet och ödmjukhet uppskattas hos en praktikant.


Stipendiets storlek är 1 700 euro per månad. Praktikanten står själv för resekostnader och ordnande av bostad.

 

 

Allmänt om ansökan:

Vi uppmanar alla sökanden att se till att ha full vaccinationsserie mot Covid-19. Vi följer också med epidemiläget på de platser praktikanterna arbetar och distansarbete kan bli aktuellt på kort varsel på alla platser.

Skicka din fritt formulerade ansökan på svenska, och CV på engelska nedan, sista ansökningsdatum är: 5.6.2022.

Alla ansökningar behandlas av samma sakkunnigepanel, på vissa av intervjuerna deltar också representanter från samarbersorganisationerna.

Vid frågor ring koordinator Björn Bonsdorff på +358 44 2137403 under ansökningstiden mellan kl. 10-16.

Intervjuerna sker omgående v 23 och 24 eller senare, beroende på parktikplats. 

Vi ringer upp kring intervjuer, som sedan i första hand sker på distans via Zoom, uppringningen sker från 0442137403. Vi meddelar alla ansökande på epost eller per telefon.

 

Vad är Liberal praktik?

 

De första liberala praktikanterna åkte iväg år 2006, och under de senaste tio åren har Liberal Praktik vuxit från tre praktikanter till 13 praktikanter årligen. Samtidigt har praktikplatserna ökat från två till sju. Först hade vi platser endast i London och Bryssel. Efter flera års lyckat samarbete har Liberal Praktik också lyckats knyta kontakter till Washington DC och Kapstaden. Därför har vi numera praktikplatser på tre kontinenter. Vårt mål är fortfarande det samma: att erbjuda högklassiga praktikplatser till ambitiösa liberala finländska studerande.

Liberal Praktik söker hela tiden efter nya samarbetspartners och vi utvärderar regelbundet våra existerande platser för att se till att de uppfyller våra krav. Vi samlar in omfattande feedback från varje praktikant för att ytterligare kunna utveckla verksamheten i framtiden.

Till praktiken hör även en praktikantträff där vi går igenom feedback och erfarenheter tillsammans med andra praktikanter.

Liberal Praktik har också en frodande alumniverksamhet. Efter din tid utomlands får du inbjudningar till evenemang, tillställningar och studiebesök som vi ordnar för alla våra tidigare praktikanter.

 

Liberal Praktik är ett program under Svenska Bildningsförbundet och det finansieras av Svenska Kulturfonden. Vår uppgift är att ge personer erfarenheter av internationellt politiskt arbete inom olika liberala forum. Varje praktikplats har sin egen prägel, och ger praktikanten värdefulla erfarenheter och unik insyn i politiska processer.

Årligen ges 11-13 personer möjlighet att göra praktik på olika instanser kopplade till politik.

Våra kriterier:

Du är en högskolestuderande eller nyligen utexaminerad finsk medborgare med svenska som modersmål eller flytande kunskaper i svenska. Du behöver inte bo eller studera i Finland för att kunna söka platsen.

Din studieinriktning är inte avgörande men du ska ha ett starkt intresse för politik och samhälle.

Du ska vara en flexibel och öppen person som är redo att flytta utomlands och träffa nya människor från olika bakgrunder. Flexibilitet och öppenhet behövs för att du ska kunna anpassa dig till en arbetskultur och -miljö som kan vara mycket annorlunda än i Finland.

Avslutade kandidatstudier eller motsvarande utbildning uppskattas.

Arbetet är krävande och du ska vara villig att lära dig nya saker.

Du är en självständig person som kan lösa utmaningar och problem.

Du ska ha utmärkta kunskaper i engelska. Ifall du söker plats i Berlin ska du även ha mycket goda kunskaper i tyska. Även andra språkkunskaper uppskattas.

Tidigare arbetserfarenhet och aktivitet inom föreningar (studentkår, ämnesförening, elevkår, scouting, politiska ungdomsorganisationer o.s.v.) ses som ett plus.

 

Skicka in din ansökan, och läs mera genom att trycka här! 

 

 

 


 

 

 

 

Vem kan söka?

 

Våra kriterier:

  • Du är en högskolestuderande eller nyligen utexaminerad finsk medborgare med svenska som modersmål eller flytande kunskaper i svenska. Du behöver inte bo eller studera i Finland för att kunna söka platsen.
  • Din studieinriktning är inte avgörande men du ska ha ett starkt intresse för politik och samhälle.
  • Du ska vara en flexibel och öppen person som är redo att flytta utomlands och träffa nya människor från olika bakgrunder. Flexibilitet och öppenhet behövs för att du ska kunna anpassa dig till en arbetskultur och -miljö som kan vara mycket annorlunda än i Finland.
  • Avslutade kandidatstudier eller motsvarande utbildning uppskattas.
  • Arbetet är krävande och du ska vara villig att lära dig nya saker.
  • Du är en självständig person som kan lösa utmaningar och problem.
  • Du ska ha utmärkta kunskaper i engelska. Ifall du söker plats i Berlin ska du även ha mycket goda kunskaper i tyska. Även andra språkkunskaper uppskattas.
  • Tidigare arbetserfarenhet och aktivitet inom föreningar (studentkår, ämnesförening, elevkår, scouting, politiska ungdomsorganisationer o.s.v.) ses som ett plus.
 

För ytterligare information kan du besöka "Frequently Asked Questions" eller kontakta koordinator Björn Bonsdorff.